You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 90-89

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید رفیعیان

65

بومی

2

میلاد

40

بومی