You are here:

آبزیان خلیج فارس

aquaculture

این سالن شامل ماهیان جنوب(آکواریوم های با نوار آبی) می باشد.وشامل انواع کوسه ماهیها به شکل تاکسی درمی شده وانواع دیگر ابزیان خلیج فارس به شکل فیکس شده در مایع فرمالین می باشد.در این سالن نمونه ها بر اساس خانواده طبقه بندی شده اند.

تعداد نمونه های این سالن 245 عدد می باشد که از لحاظ تنوع این موزه را در رده موزه های قابل توجه مطرح نموده است.

دلفین وکوسه دم دراز از نمونه های شاخص این سالن می باشد.

 

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مجموعه تصاویر 1 Administrator 3071