You are here:
موزه علوم طبیعی بهاباد

گیاه شناسی

botany 

بخش گیاهان این موزه شامل داروهای گیاهی ،دانه ها وگیاهان فیکس شده و گلدانی می باشد.مجموع بخش گیاهان ،شامل250 نمونه می باشد.

گیاهان این بخش مربوط به منطقه  بهاباد وبیش از پنجاه درصد از دانه ها وداروهای گیاهی نیز جزء فلور (گیاهان) منطقه می باشد.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 گل گاو زبان 5913
2 گیاهان؛ تقویت کننده روحیه معنویت 4866
3 مجموعه تصاویر 1 Administrator 2621