You are here:

نظر شما در مورد سایت چیست؟

تعداد رای دهندگان:
470
نخستین رای:
جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
آخرین رای:
پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۳

نظر شما در مورد سایت چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
338 71.9%
خوب
80 17%
متوسط
52 11.1%