You are here:

نظر شما در مورد سایت چیست؟

تعداد رای دهندگان:
475
نخستین رای:
جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
آخرین رای:
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴

نظر شما در مورد سایت چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
340 71.6%
خوب
81 17.1%
متوسط
54 11.4%