You are here:

نظر شما در مورد سایت چیست؟

تعداد رای دهندگان:
471
نخستین رای:
جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
آخرین رای:
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۳

نظر شما در مورد سایت چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
339 72%
خوب
80 17%
متوسط
52 11%