You are here:

معرفی موزه

نامه الکترونیک چاپ PDF

این موزه در چهار بخش جانوران ،گیاهان ،سنگها وفسیلها و موزه میکروسکوپیک فعالیت دارد.

بخش جانوران:

بخش جانوران که اکنون شامل پنج سالن می باشد ،انواع بی مهرگان و مهره داران در معرض نمایش گذاشته شده اند.

الف: بی مهرگان:

نمونه های مختلف بی مهرگان ،شامل اسفنجها ،کیسه تنان ،خارپوستان ،نرمتنان ،بندپایان می باشد.تعداد بی مهرگان این موزه 550 نمونه می باشد.

ب:مهره داران:

مهره داران این موزه شامل موارد ذیل می باشد:

 1-ماهیان:شامل ماهیان جنوب ،ماهیان شمال ،ماهیان آبهای داخلی و اورنومنتال (تزیینی وارداتی) می باشد. تعداد ماهیان،560 نمونه می باشد.

  2-دوزیستان ،خزندگان، پرندگان وپستانداران:تعداد نمونه های این قسمت بیش از 250 نمونه می باشد.

در مجموع بخش مهره داران ،شامل 810 نمونه می باشد.

بخش گیاهان:

بخش گیاهان این موزه شامل داروهای گیاهی ،دانه ها وگیاهان فیکس شده و گلدانی می باشد.مجموع بخش گیاهان ،شامل250 نمونه می باشد

بخش سنگها وفسیلها:

در این بخش ،انواع سنگ،فسیل ومینرال در معرض نمایش گذاشته شده است.تعداد نمونه های این بخش بیش از 420 قطعه با ارزش می باشد.

 بخش میکروسکوپیک:

این بخش که به تازگی به مجموعه موزه اضافه شده است تصاویر زیبای دنیای میکروسکوپی ولامهای میکروسکوپی ارزشمند و در عین حال جذاب را در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

شاخصه ها:

این موزه در سه شاخصه مهم آبزیان ،سنگ وفسیل وبعد آموزشی،جزء موزه های مطرح کشورمي باشد:

1-آبزیان:این موزه در بخش آبزیان یکی از موزه های غنی کشور محسوب می باشد.به طوری که در بخش آبزیان شمال ، موزه دوم کشور محسوب می شود.موزه علوم طبیعی بهاباد توانسته است بیش از 95 درصد آبزیان شمال را گردآوری نموده و به شکل فیکس شده در معرض نمایش بگذارد.

2- سنگ ،فسیل:به اذعان کارشناسان موزه علوم طبیعی بهاباد در بعد سنگ ،فسیل ومینرال موزه برتر کشور محسوب می شود.عامل مهم مطرح بودن این موزه در این بخش ،تنوع بالای مینرالهای کمیاب معادن کشور می باشد،که جذابیت خاصی به سالن سنگ وفسیل این موزه داده است.

3-آموزش عینی:یکی از شاخصه های مهم این موزه که در عین حال یکی از اهداف مهم تأسیس این موزه بوده است،آموزش عینی علوم تجربی در مقاطع مختلف آموزشی بوده است.

در راستای خروج از شیوه آموزش سنتی وانتزاعی ،وایجاد فضای آموزش عینی وکارگاهی ،این موزه گامی مهم برداشته است.هم اکنون آموزش عینی علوم تجربی مبتنی بر مشاهده وتجربه،در دروس علوم تجربی دبستان و راهنمایی،زیست شناسی و زمین شناسی متوسطه در دستور کار موزه علوم طبیعی بهاباد قرار دارد. و تعداد زیادی از دانش آموزان منطقه از این شیوه آموزشی بهره مند شده اند.به عنوان مثال در مقطع ابتدايي، بیش از 95 درصد دانش آموزان شهرستان بهاباد در سال تحصیلی جاری ضمن بازدید از موزه ،تحت این نوع آموزش قرار گرفته اند.